___________________________________________

2016 aasta EELARVE 

Tamsalu valla 2016 aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

2016 lisaeelarve

2016 eelarve 

2016.a. määruse eelnõu projekt "Tamsalu valla 2016.a. eelarve vastuvõtmine", seletuskiri Tamsalu valla 2016.a. eelarve eelnõu juurde. komisjonide protokollid ja 2015.a. majandusaasta aruanne lisatud seotud failidena.

EELARVE  JA MAJANDUSAASTA ARUANDED

2015 eelarve

2015.a. eelarve eelnõu seletuskiri ja määruse eelnõu lisatud failidena

Tamsalu valla 2015. aasta eelarve arutelude protokollid:

Eelarve-ja majanduskomisjoni koosoleku protokollid 

 

2014 eelarve

2014.a. eelarve II lisaeelarve

►2014.a. eelarve I lisaeelarve

2014.a kinnitatud eelarve

►Seletuskiri

Eelarve eelnõu (valdkonniti)

►eelarve eelnõu 2014

Aruanded

Tamsalu Vallavolikogu otsus Tamsalu valla 2013.a. konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamisest, mille koostisse kuuluvad tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne on lisatud juurde failidena.

 

Kohalikud omavalitsused esitavad Rahandusministeeriumile kvartaalseid kassapõhiseid ülevaateid oma eelarvete seisust ning nende täitmisest.

►Ülevaade