Tamsalu valla detailplaneeringud        

Planeeringunimi

Staatus 

Planeerija

Tellija Dokumendid 
Tamsalu 100 tamme pargi detailplaneering      

Tamsalu linna Laane tänava elamuala detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavalitsuse 

28.04.2015 korraldus nr 135

 

 Avanti OÜ Tamsalu Vallavalitsus
Sirelipõllu detailplaneering

Kehtestatud:       Tamsalu Vallavalitsuse 06.08.2013 korraldus nr 218

K.Enno                  Arhitektuuribüroo OÜ

Farm Construction Products OÜ

Porkuni küla

Lossi tn 1 maa-ala detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavalitsuse 22.11.2011 korraldus nr 410

Tarvaprojekt OÜ Tamsalu Vallavalitsus

Sääse eakate kodu kinnistu detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavalitsuse 8.02.2011 korraldus nr 26

OÜ Nobell AB MTÜ Toomakivi
Porkuni elamuala E-4 detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavalitsuse 24.09.2008 korraldus nr 323

Merton Projekt OÜ

MMS Invest OÜ
Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavalitsuse 24.09.2008 korraldus nr 322

Maastikuarhitektuuri

Büroo OÜ

Tamsalu Vallavalitsus
Porkuni kooli detailplaneering

Kehtestatud

 Tamsalu Vallavalitsuse 24.09.2008 korrladus nr 321

AS K&H

 Riigi Kinnisvara AS

Tamsalu linna Raudtee tn äärse maa-ala detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavolikogu 23.05.2007 otsus nr 33

Aare Uukado Tamsalu Vallavalitsus
Assamalla raamatukogu detailplaneering

Kehtestatud

2001

Tiit Hansen Tamsalu Vallavalitsus  
Sireli põik elamuala
detailplaneering

Kehtestatud

2007

Aare Uukado Tamsalu Vallavalitsus
Võhmuta PM lüpsikarjalauda detailplaneering

Kehtestatud

2002

Tiit Hansen AS Võhmuta PM  
Koidu tn 16
detailplaneering

Kehtestatud

2008
 

OÜ S.A.W

Arhitektuurprojekt

Maxima Eesti OÜ

Tamsalu linna Kesk tn 6, Tehnika 15 ja 19 detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Linnavalitsuse 19.04.1999 korraldus nr 48

Tiit Hansen Tamsalu Linnavalitsus
  •  
Tamsalu linnas Kesk, O.Müntheri, Raudtee ja Tehnika tänavate vahelise ala detailplaneering Kehtestatud Tiit Hansen Tamsalu Linnavalitsus  
Tamsalu linn Tehnika tn 24 detailplaneering Kehtestatud
 
     
Toome tänava vahelise ala detailplaneering Kehtestatud
 
 
 
 
Tööstuse tn 14 detailplaneering (lubjapark)

Kehtestatud

2006

OÜProjekteerimis-

keskus

Tamsalu Vallavalitsus
Tamsalu tööstusala detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavolikogu 22.03.2006 a otsus nr 22

Tinter-Projekt    OÜ

Tamsalu Vallavalitsus
Raudtee tn 4 detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavolikogu 20.12.2006 a otsus nr

OÜ Projekteerimis-

keskus

Tamsalu Vallavalitsus
Porkuni küla Järvetalu
kinnistu ja Kännuküla
küla Järvetalu kinnistu
detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavolikogu
26.09.2007.a otsus nr 62

Omandi OÜ Vestman
Kinnisvara AS
Suusastaadioni ja -radade ning Tamsalu EPT tankla maa-ala detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavolikogu 27.02.2008.a otsus nr 15

Aare Uukado

Projekt

Tamsalu Vallavalitsus
Tamsalu linna Tööstuse tn 11 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavalitsuse 24.09.08 korralduse nr 320

OÜ Projekteerimis-

keskus

OÜ Diepal
 
Tamsalu linna keskosa detailplaneering

Kehtestatud

Tamsalu Vallavolikogu 29.04.09 määrus nr 8

OÜ ASE

Projekteerimisbüroo

Tamsalu Vallavalitsus