Taotluste, avalduste, teadete blanketid

 

Täidetud blanketid võib laadida alla ning saata digitaalselt allkirjastatuna (formaat *.rtf) vallavalitsuse e-postiaadessil: tamsalu@tamsalu.ee või trükkida paberile (formaat *.pdf), täita käsitsi ja saata posti teel aadressil Tehnika 1a Tamsalu

46107 Lääne-Virumaa.

 

Elukoha registreerimine

Täpsem info elukoha registreerimise kohta

Elukohateate esitamine
www.eesti.ee keskkonnas

 e-teenus

 

Nõutav kõigi osapoolte digiallkiri

Elukohateade

 

 *.pdf

Printimiseks ja postiga saatmiseks

Ruumi omaniku õigustatud nõudmine  

 

 *.pdf

 

Isikukoodi taotlus

 

 *.pdf

 


Ehitus

Ehitisregistri taotlused

 

 

taotluste vormide LINK

 

 

Ehitus- ja kasutusloa taotlus, kirjaliku nõusoleku taotlus, ehitamise alustamise teatis, teatis ehitise likvideerimise kohta jt

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 *.rtf

 *.pdf

 

Kaeveloa taotlus

 *.rtf

 *.pdf

 

 

 

 

Avalik üritus

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 *.rtf

 *.pdf

 

Sotsiaal/haridus

  • Sünnitoetuse avaldus   pdf
  • Matusetoetuse avaldus pdf 
  • Ranitsatoetuse avaldus pdf
  • Sotsiaaltoetuse avaldus pdf
  • Toimetulekutoetuse avaldus pdf
  • Vajaduspõhine peretoetuse avaldus pdf
  • Koduteenuse avaldus pdf
  • Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus avaldus pdf
  • Täisealise isiku hooldusteenuse avaldus pdf
  • Hooldusvajaduse kindlaks määramise akt pdf

Huvihariduse toetamise taotlus pdf


Jäätmemajandus

Jäätmekoti taotlus                                                               

*.rtf                         *.pdf       

Ühise jäätmekonteineri kasutamise taotlus

*.rtf *.pdf

Ühise jäätmekonteineri kasutamise kokkulepe (2 jäätmevaldajat)      

 *.rtf

*.pdf

Ühise jäätmekonteineri kasutamise kokkulepe (3 jäätmevaldajat)

 *.rtf *.pdf

Ühise jäätmekonteineri kasutamise kokkulepe (4 jäätmevaldajat)

 *.rtf *.pdf

Ühise jäätmekonteineri kasutamise kokkulepe (5 jäätmevaldajat)

 *.rtf *.pdf

Taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

 *.rtf

 *.pdf

Korraldatud jäätmeveo perioodilise liitumise taotlus

 *.rtf

*.pdf

 

Raieluba

Raieloa taotlus

  *.pdf

Asendusistutuse garantiikiri

             *.pdf

 

Kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste toetus

Mittetulundusühingu põhitegevuse arendamise toetuse     taotlus        

 *.rtf

 *.pdf

Kultuuri-ja sporditegevuse ja ürituste läbiviimise toetuse taotlus *.rtf *.pdf

Aruandevorm

 *.rtf

 *.pdf

 

Ettevõtlustoetus

Taotlusvorm

*.rtf *.pdf

Eelarve vorm

*.rtf *.pdf

Äriplaan

*.rtf *.pdf

Aruanne

*.rtf *.pdf