AMETNIKUD

  • Ene Augasmägi

Sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja 
E-mail:ene.augasmagi@tamsalu.ee
Telefon: 322 8440, 5342 9921

Vastuvõtt: T: 09.00 - 12.30; 13.30 - 16.30

                 N: 09.00 - 12.30; 13.30 - 16.30

  • Sille Sõmermaa

Lastekaitsespetsialist
E-mail: sille.somermaa@tamsalu.ee
Telefon: 322 8443, 5304 1992

Vastuvõtt: T: 09.00 - 12.30; 13.30 - 16.30

                 N: 09.00 - 12.30; 13.30 - 16.30

  • Pille Eevardi

Sotsiaalinspektor 
E-mail:pille.eevardi@tamsalu.ee
Telefon: 322 8442

Vastuvõtt:T ja N 8.00-12.30, 13.30-17.00

Hoolekandetöötajad (koduhooldus): 

Dairi Pomerants

Janika Soosaar