AMETNIKUD

  • Pille Eevardi

Sotsiaalinspektor 
E-mail:pille.eevardi@tapa.ee
Telefon: 322 8442

Vastuvõtt:T ja N 8.00-12.30, 13.30-17.00

Hoolekandetöötajad (koduhooldus): 

Dairi Pomerants

Janika Soosaar