Abivahendid, isiklik abivahendi kaart

Kui seni korraldasid abivahendite jaotamise süsteemi maavalitsused ja kohalikud omavalitsused, siis alates 2016. aasta algusest teeb seda Sotsiaalkindlustusamet. Seega tuleb edaspidi isikliku abivahendi kaardi saamiseks pöörduda arstitõendiga Sotsiaalkindlustusametisse. See puudutab abivahendeid, mida on vaja igapäevaeluks, aga ka selliseid abivahendeid, millest on abi nii argitoimetustes kui töötamisel. On ka kolmas variant: abivahend, mida on vaja kasutada ainult töökohal ehk mitte kodus või mõnes muus vabaajategevuses. Sellise vajaduse ilmnemisel tuleb pöörduda erandlikult Eesti Töötukassasse.

2016 aastast ei jagune abivahendite eelarve enam maakonnapõhiselt, vaid on üleriigiline. See tähendab, et igaüks võib pöörduda abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse abivahendeid pakkuvasse ettevõttesse, millel on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv leping. Abivahendi taotleja ei pea tegema enam n-ö sundoste elukohajärgsetes ettevõtetes, vaid saab leida endale sobivaima teenusepakkuja üle Eesti. Vastavate ettevõtete nimekiri koos teenuse korraldust puudutavate infomaterjalidega avaldatakse Sotsiaalkindlustusameti kodulehel (www.sotsiaalkindlustusamet.ee).